English
Language
  • English
  • русский

Kuidas eristada motivatsioonikirja kaaskirjast?

19.06.2023 15:19:53

Kaaskirja kasutatakse siis, kui peate esitama oma CV ning tõmbama tööandja tähelepanu oma kvalifikatsioonidele ja töökogemusele.

See peab sisaldama:
info, miks sellele ametikohale sobite,
milliseid oskuseid ja kogemusi saate ettevõttesse tuua,
miks tahate töötada just selles ettevõttes.

Motivatsioonikirja kasutatakse selleks, et veenda tööandjat selles, et olete ametikohale parim kandidaat.

See peab sisaldama:
info oluliste kvalifikatsioonide kohta,
töökogemus,
saavutused.Olenemata sellest, millist tüüpi kirja kirjutate, peate oma väljaütlemistes olema täpne ja konkreetne, demonstreerides oma motivatsioone ja huvi, samuti aga rõhutada oma tugevaid külgi ja saavutusi.
Ärge unustage mis tahes kirja lõpus tänada tööandjat tema aja ja tähelepanu eest.😉

CV PARTNER