English
Language
  • English
  • русский
  • COACHING JUHTIDELE


Coaching on arendava iseloomuga protsess, kus treener toetab inimest tema isiklikes ja tööalastes eesmärkides. Selleks pakub treener koolitust, juhendamist ja nõustamist.

Koostöö coachiga algab kohtumisest, kus pannakse paika töö eesmärk. Coach on juhi arengu toetaja, kes aitab juhil saavutada tema enda seatud eesmärke.

Coachi peamine ülesanne on toetada juhi enesekindlust.

Coachiv juhtimine tegeleb erinevate probleemide ja väljakutsetega ning näeb neid eesmärkide saavutamise võimalustena. Coachiv juht käitub eesmärgipäraselt, kuid ei pretendeeri sellele, et teab kõiki vastuseid. Ta ei ütle oma inimestele, mida ja kuidas teha, vaid kasutab küsimusi, mis aitavad inimestel ise lahenduseni jõuda. See aitab töötajatel leida sisemist motivatsiooni.

Coachi juhtimine keskendub eesmärkidele ja lahendustele ning aitab suurendada inimeste enesekindlust ja seeläbi ka tegutsemisrõõmu.

Coaching on protsess, mille eesmärk on parandada tulemuslikkust ning keskendub olevikule, mitte minevikule või tulevikule.

Coachingus ei ole treener ekspert, vaid pigem vahendaja õppimisel.

Õpetamisel ja õppimise toetamisel on suur erinevus. Coaching aitab treeneril parandada oma tulemuslikkust.

Coaching on mõeldud neile, kes soovivad: teha otsuseid, saavutada eesmärke, murda harjumusi, omandada uusi oskusi ning saada iseenda teadlikkust ja enesele lähemale jõuda.

 

Coaching aitab vähendada ebakindlust, tegeleda sundmõtetega ja piiravate uskumustega ning suurendada isiklikku rahulolu. Lisaks toetab coaching ka kasvamist ja arengut.

Päringu korral võtab meie spetsialist teiega 1-2 tööpäeva jooksul ühendust.