English
Language
  • English
  • русский
  • TIPPJUHTIDE VÄRBAMINE

    Tippjuhtkond - Ettevõtte tippjuhtide kätte koondub otsus ettevõtte strateegia ja arengu kohta, seega on äärmiselt oluline valida võtmepositsioonidele õiged inimesed. CV Partner otsib kandidaate tippjuhtide ametikohtadele, kasutades kaasaegseid valikumeetodeid, analüütikat ja meie know-how'd, mille oleme avastanud 15 aastase töö käigus värbamisturul.

Millistest etappidest tippjuhi värbamise protsess koosneb?

1. ÜLESANNETE PÜSTITAMINE

 

- Turu ja konkurentide analüüs

- Vaba ametikoha analüüs ning nõuete ja kogemuse detailideni välja töötamine kompetentse kandidaadi suhtes

- Vaba ametikoha profiili koostamine

 

2. KANDIDAATIDE OTSING


- Vabade ametikohtade avaldamine avalikes ressurssides

- Vabade töökohtade avaldamine ja tasuline reklaamimine sotsiaalmeedias

- Kandidaatide otsimine avalikest ja eraõiguslikest andmebaasidest

- Potentsiaalselt sobivate kandidaatide valimine

- Väljavalitud kandidaatide esialgne hindamine, kooskõlastamine kliendiga

- Ametikoha «müümine» valitud kandidaatidele

- Esmased intervjuud

 

3. INTERVJUUD JA KANDIDAATIDE HINDAMINE

 

- Peamise valikuetapi läbiviimine

- Testide ja vajalike kodutööde läbiviimine

- Kirjaliku aruande koostamine ja üleandmine kliendile iga kandidaadi kohta

- Soovitused valiku tegemiseks

 

4. LÕPLIK VALIK

 

- Soovituste kogumine iga valitud kandidaadi kohta

- Lõppintervjuude läbiviimine

- Nõustamine ja abi finalisti valimisel

- Abi töölepingu koostamisel, lõplik tööpakkumine

- Vajaduse korral uue töötaja toetamine esimestel töökuudel.

 

OLULINE: Keskmine projekti pikkus – 6-10 nädalat. Maksumus – 2 värvatava töötaja bruto kuupalka

 

Meiega töötamise eelised:

 

- Konfidentsiaalsus: me ei avalda teavet tööprojektide kohta;

- Individuaalne lähenemine: me oskame end "ümber häälestada" vastavalt iga projekti nõuetele ja eripäradele;

- Argumentatsioon: me oskame ametikohta „müüa“ isegi nendele kandidaatidele, kes ei otsi tööd;

- Spetsialiseerumine: laiaulatuslik võrgustik eri valdkondade ekspertidest;

- Isiklik suhtlus: kasulikud kontaktid otsingute ja soovituste jaoks;

- Tähelepanelikkus detailide suhtes: võtame arvesse kõiki teie vajadusi ja nõudeid.

Päringu korral võtab meie spetsialist teiega 1-2 tööpäeva jooksul ühendust.