English
Language
  • English
  • русский
  • TÖÖVAIDLUSTE LAHENDAMINE

    Ükskõik millise ettevõtte töös võib tekkida olukord, mis viib töötaja töövaidluskomisjoni ette. Vaidluse lahendamine on alati energiakulukas ning nõuab suurel hulgal ressursse. Sellises olukorras on töövaidluste lahendamise teenus asendamatu.

Millist abi me pakume?

- Töövaidluste lahendamine, et vältida tööinspektsiooni poole pöördumist - see hõlmab parimate õiguslike meetodite leidmist konflikti lahendamiseks, nõustamist, nõude- ja garantiikirjade koostamist, vajalike personalidokumentide ettevalmistamist, läbirääkimistel osalemist ja muid kohtueelseid tegevusi;

- Organisatsiooni esindamine tööinspektsiooni ees - konfliktiolukorra kõigi komponentide põhjalik analüüs, tööinspektsiooni poole pöördumiseks vajalike dokumentide koostamine, taotluse koostamine ja esitamine, dokumentaalsete tõendite kogumine, osalemine tööinspektsiooni koosolekutel ja muud vajalikud töövaidlustoimingud.

 

Töövaidluste reguleerimise teenus aitab ettevõtetel konfliktiolukordadest väljuda minimaalsete kahjudega, kuna CV Partneri spetsiaistid võtavad enda kanda praktiliselt 100% ülesannetest.

 

Oluline: projekti maksumus ja kestus olenevad vaba ametikoha profiilist.

Päringu korral võtab meie spetsialist teiega 1-2 tööpäeva jooksul ühendust.