English
Language
  • English
  • русский
  • OUTPLACEMENT

    Outplacement on meetmete kogum, mis hõlmab nii nõustamist kui ka psühholoogilist tuge koondatud töötajatele ja abi nende edasisel töölevõtmisel. Teenust on vaja siis, kui ettevõte koondab kvalifitseeritud töötajaid ilma nende endi süüta, näiteks reorganiseerimise käigus, kui on vaja vähendada töötajate arvu või ettevõte likvideerida.

Milleks on ettevõtetel outplacement teenust vaja?

- Ettevõtte maine parandamine. Töötajate töösuhte lõpetamise kõige tsiviliseeritumal viisil parandab ettevõtte mainet. See võimaldab ümberkorraldusi teha ilma mainekahjuta või minimaalse mainekahjuga.

- Organisatsiooni sotsiaalse vastutuse suurendamine. Outplacement-programmid muudavad koondamisprotsessi töötajate jaoks vähem stressirohkeks ja aitavad neil kiiresti uuele töökohale üle minna, seda isegi keerulises majanduslikus olukorras.

- Juriidiliste riskide minimeerimine. Endine töötaja võib pidada töösuhte lõpetamist ebaseaduslikuks ja esitada tööandja vastu hagi. Kui kasutatakse outplacement-programme, väheneb rahulolematus ja kohtuvaidluste oht on minimaalne.

- Ettevõtte konkurentsivõime suurendamine. Kui endised töötajad säilitavad pärast lahkumist ettevõttega head suhted, võivad nad ettevõtet igati abistada. Lisaks säilib ülejäänud meeskonnas hea õhkkond, mis aitab kaasa tootlikkuse suurenemisele.

Outplacement-programm abistab järgmistes küsimustes:

 

- Töötaja pädevuse hindamine, tema potentsiaali analüüs.

- Abi CV, kaaskirja koostamisel, intervjuuks ettevalmistumisel, personalikonsultatsioonid karjääriarengu kohta, tööõiguslikud küsimused.

- Abi kandidaadile sobivate vabade töökohtade leidmisel, abi CV avaldamisel internetis, kontakteerumine värbamisagentuuride, tööhõivekeskuste, potentsiaalselt sobivate tööandjate personaliosakondadega.

 

Projekti tulemus: vallandatud/koondatud töötajad lahkuvad oma praegusest töösuhtest positiivse suhtumisega ja arusaamaga, kuidas ja kuhu oma karjääris edasi liikuda. Enamikul juhtudel on töötajatel lepingu lõppedes uus tööandja. Ettevõtte maine püsib stabiilsena, sest ta on ka selles kriitilises olukorras hoolitsenud kõigi oma töötajate eest. Ülejäänud töötajatele kinnitatakse, et ettevõte ei jäta neid ka kõige halvemas olukorras.

Oluline: projekti maksumus ja kestus olenevad töötajate arvust ning projekti mahust.

Päringu korral võtab meie spetsialist teiega 1-2 tööpäeva jooksul ühendust.