English
Language
 • English
 • русский
 • KLIENDITEENINDAJA VÄRBAMINE STANDARDLAHENDUSE JÄRGI

  Ettevõtja üheks kõige ajamahukamaks aja ja ressursi kulukas on uute töötajate värbamine. Eriti ajamahukas on see protsess täna, kuna kandidaate on palju kuid kõigiga suhtlemiseks ja õige valiku tegemiseks napib aega. Siinkohal tulemegi appi meie, oma usaldusväärse ja välja õppinud CV Partneri meeskonnaga, et lihtsustada ja kiirendada teie jaoks valikuprotsess.

TEENUSE EELISED

Klienditeenindaja ametikoha värbamise korral jätate kõige tegevusmahukama töö meie meeskonna kanda.

Meie selekteerime iga teie vaba klienditeenindaja ametikoha jaoks välja viis parimat kandidaati, alustades kandidaatide leidmisest, CV-dega tutvumisest ning lõpetades esmase vestlusega. Seejärel edastame tellijale viie sobivaima kandidaadi info, kelle seast teie saate teha oma lõpliku valiku.

MILLISED ON STANDARDPAKETIS PAKUTAVA AMETIKOHA KRITEERIUMID

 • Kohusetundlik
 • Täpne
 • Kiire õppimisvõimega
 • Meeskonnamängija
 • Eesti keele oskus vähemalt B2, Vene keele oskusega vähemalt B1 tasemel või Inglise keel keele oskusega vähemalt B1
 • Arvuti kasutamise oskus algtasemel (email, Excel, Word, internet)

KLIENDITEENINDAJA VÄRBAMINE STANDARDLAHENDUSE JÄRGI

VÄRBAMISPROTSESS KESTVUS

Värbamisprotsessi kestvuseks on 30 päeva

KUI PALJU MAKSAB STANDARDPAKETI JÄRGNE KLIENDITEENINDAJA VÄRBAMINE

Kuna klienditeenindaja ametikoha näol on tegemist teenindavas valdkonnas ühe nõutuima positsiooniga siis hinnastamine toimub järgnevalt:

 • Projekti alustamise tasu lepingu sõlmimisel 500€+KM
 • Viie kandidaadi üle andmisel 500€+KM
 • Kui töötaja on läbinud 4 kuulise katseaja 400€+KM

Projekti raames esitame Teile viis kriteeriumitele vastavat kandidaati, kelle hulgast saate valida endale 1 sobiva inimese, kes tööle asub. Iga lisandunud töölevõetav kandidaat toob täiendavalt kulu 250€+KM ja peale katseaja läbimist veel 400€+KM

Sellise hinnastamise protsessi juures lähtume kahepoolse riski maandamise metoodikast, samaaegselt kvaliteetse otsingu ega paku tellijale müügiks "põrsast kotis". Samuti jaguneb kogu projekti maksumus 5 kuu peale, mis ei tõsta uue töötaja värbamisprotsessi kulusid hüppeliselt suureks!


ISATASU EEST PAKUTAVAD TEENUSED

 • Taustakontroll karistusregistrist viiele (200€ +KM)
 • Soovituste küsimine eelmiselt tööandjalt viiele (200€+KM)
 • Valikuprotsessi kriteeriumi muutmine või lisamine viiele (200€+KM)

NB! Antud pakett sobib kuni 5 töötaja värbamiseks.

Rohkemate töötajate leidmiseks soovitame massvärbamise paketti!

Päringu korral võtab meie spetsialist teiega 1-2 tööpäeva jooksul ühendust.