English
Language
 • English
 • русский
 • Värbamisprotsessi audit

  Audit lubab välja selgitada personaliotsingu protsessi kitsaskohad, teha korrektuurid ja tõsta töötulemusi.

Millal on vaja läbi viia värbamisprotsessi audit?

 • Kui on vajalik hinnata, kui hästi on töötajate otsingu ja kaasamise protsess üles ehitatud 
 • Kui ettevõttel on raskusi sihtkandidaatide kaasamise ja hoidmisega

Kuidas auditi protsessi läbi viiakse?

 1. Meie spetsialist analüüsib iga värbamisetappi ning selgitab välja võimalikud „ebaõnnestumised“. 
 2. Läbiviidud audit aitab teha järeldused, viia protsessi sisse korrektuurid ning need ellu viia.

Siseauditi ülesanded:

 • Määrata kindlaks kuivõrd rakendatav personali valiku süsteem vastab püsitatud ülesannetele 
 • Hinnata kandidaatidele esitatavate nõuete kvaliteeti:
  1. professionaalsed; 
  2. psühholoogilised; 
  3. sotsioloogilised; 
  4. motivatsioonilised; 
  5. isiksusega seotud.
 • Leida tööotsingu ja personali kaasamise probleemsed etapid ja ebaõnnestumised 
 • Hinnata personaliosakonna ja siseklientide koostöö efektiivsust 
 • Anda värbamisprotsessi optimeerimise jaoks soovitusi

Auditi objektid

Värbamise tehnoloogia:
  1. otsing: etapid, kanalid, ametikohtade profiilid, kandidaatide lehter, ühe kandidaadi kaasamise maksumus, ametikoha täitmisele keskmiselt kuluv aeg; 
  2. hindamine: kandidaatide hindamise kriteeriumid ja instrumendid.
 • Planeerimis- ja eelarvestussüsteem. 
 • Otsinguga seotud dokumendid: avaldused, kirjade šabloonid jne. 
 • Automatiseerimise ja analüütika olemasolu valikuprotsessis. 
 • Tööandja kaubamärk tööturul – töö atraktiivsus ettevõttes, töötingimused, motivatsioon, ettevõtte arvustused, veebileht. 
 • Sisekliendid – nõudmised, tagasiside personaliosakonna tööle personali värbamise vaatepunktist. 
 • Personaliosakond – professionaalsuse aste, motivatsioonisüsteem

Läbiviidud auditi põhjal antakse eksperthinnang ning soovitused tööotsingu ja personalivaliku protsesside efektiivsuse tõstmiseks.

Mida saab Tellija töö tulemusena?

Eksperthinnang – dokument soovitustega personalivaliku protsessi efektiivsuse tõstmiseks.

Tööde täitmise tähtajad

Täielik personalivaliku süsteemi audit võtab 3 päeva. 

Lühendatud auditi versioon väiksema analüüsi raportiga kestab 2-3 tundi.

Päringu korral võtab meie spetsialist teiega 1-2 tööpäeva jooksul ühendust.