English
Language
 • English
 • русский
 • Karjäärinõustamine

  Karjäärinõustamine on vestlus karjäärispetsialisti või professionaalse värbajaga.

Karjäärinõustamise teenust saama pöördutakse erinevate küsimustega ning teile on see kindlasti vajalik teenus, kui:

 • te ei leia tööd
 • teie karjäär seisab paigal
 • te ei mõista, kuidas saada paremini tasustatavat tööd
 • teie CV ei tööta: te saadate avaldusi, kuid saate keeldumisi
 • olete väsinud ning tahate areneda või oma töövaldkonda muuta

Karjäärinõustamine toimub intervjuu vormis, mille kestel töötatakse läbi olulised karjääriga seotud küsimused. Karjäärinõustamise põhieesmärk on aidata inimesel õige arengusuund leida.

Millistele küsimustele karjäärinõustamine vastuse aitab leida?

 • mis tööturul toimub ning kuidas vankrilt mitte maha jääda?
 • kuidas tegevusvaldkonda stressita ja kaotusteta muuta?
 • mida ma tegelikult teha oskan?
 • kuidas leida unistuste töö? 
 • olen juba üle 50 ning ei leia tööd

  Ja paljud teised…
Me kohtame iga päev kandidaate, kes alahindavad oma pädevusi ja pingutavad, et oma CV-d koostada, mis on tegelikult peamine takistus karjääri arengu ja sageli ka teenimisvõimaluste osas. Intervjuu käigus aitame teil ennast, oma isikuomadusi, oskusi ja võimeid paremini tundma õppida ning koostada karjääri arengukava.

Karjäärinõustamiselt lahkute teadmisega, mida edasi teha. Meie spetsialisti abiga oskate:

 • koostada kvaliteetse CV
 • koostada järk-järgulise tegevusplaani
 • oma teadmisi ja kogemusi mõista ning realistlikult hinnata
Oluline: karjäärinõustamine on saadaval nii silmast silma kui veebis. Ei ole oluline, millises maailma punktis te asute – me saame ikkagi rääkida.

Päringu korral võtab meie spetsialist teiega 1-2 tööpäeva jooksul ühendust.